Firma

Spoločnosť  sa zaoberá nasledovnou činnosťou  v  oblasti 

 

Našou činnosťou je vykonávanie servisu technológií pre nakladanie  s  odpadmi vo  všetkých  regiónoch Slovenska.  Zabezpečujeme servis  širokej  palety hydraulických  balíkovacích  lisov,  ktoré  sa  odlišujú lisovacím tlakom , hodinovým  výkonom ale  aj  veľkosťou  lisovacieho priestoru. Spolupracujeme  s  výrobcom  Lux ,  s  dlhoročnými  skúsenosťami  v  odbore  a  vďaka  tomu  môžeme zodpovedne prehlásiť, že  nami ponúkané výrobky  sú  na  vysokej  úrovni,  sú  bezpečné  a  prevádzkovo  spoľahlivé.

Medzi  základné  ciele  patrí  vhodným spôsobom ponúkať  a  riešiť problémy svojich  obchodných partnerov  na  území  v  oblasti spracovania  odpadov  a  zároveň aktívne vplývať na  skvalitňovanie životného prostredia  v  regionoch, kde  firma  LUX poskytuje svoje  služby.

Medzi  našich  obchodných partnerov patria spoločnosti, ktoré  z hľadiska  ochrany  životného prostredia patria  medzi  elitu podnikateľských  subjektov  a ktoré  získali medzinárodné  certifikáty riadenia kvality  aj vďaka  svojmu  náročnému prístupu k  tvorbe  a  ochrane  životného prostredia .

Na rýchle a kvalitné zabezpečenie servisu využívame vozidlá značky

Prostredníctvom servisných stredísk zabezpečujeme svoje  služby na  celom  území  Slovenska do 24 hodín.

Našou  neustálou snahou  je  skvalitňovanie ponúkaných služieb.