Diaľkové prenosy hlásenie požiarov a porúch

Systém  bol  navrhnutý na  základe  osvedčených a  certifikovaných modulov zabezpečovacej  a  automatizačnej techniky  pre hlásenie požiarnych poplachov .

Zabezpečujeme kompletnú dodávku, montáž, servis, pripájane objektov a EPS na Hasičský a Záchranný Zbor SR.

Ponuku tvorí 

  • poradenská  a  odborná činnosť ,  bezpečnostné posúdenie
  • komplexné dodávky a  montáž
  • servis , revízia  a  školenie