Recyklácia odpadu

Technológia na  dotrieďovanie separovaného odpadu.

Separovaný odpad  je  pred  spracovaním  nutné vytriediť . Na  tieto  účely  slúžia  hlavne  triediarne odpadu.

Zabezpečenie servisu liniek pre triedenie a separáciu odpadu úpravy a automatizáciu tohoto procesu.